A ket.kormany.hu oldal a továbbiakban már nem frissül. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénnyel kapcsolatos Helpdesk felületet az akr.kormany.hu címen tudja elérni.


Kedves Látogató!

A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában vállalta, hogy a közigazgatás rendszerét és működését ésszerűsíti, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket mérsékli és ezzel összhangban javítja a közszolgáltatások színvonalát. Hangsúlyozandó, hogy az állam és az állampolgárok viszonyát döntően befolyásolja, hogy az ügyfelekre mekkora terhet rónak azok a közigazgatási eljárások, amelyekkel találkoznak. Az állam szerepében, feladatkörében napjainkban egyre inkább eltolódnak a hangsúlyok a modern, szolgáltató állam irányába. E tendenciának megfelelően a Kormány feladata a szolgáltató állam megvalósulását lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakítása.

A Kormány alapvető szándéka tehát mind társadalmi, mind gazdasági oldalról a „Jó Állam” megteremtése. Kérdésként merülhet fel, hogy mikor is lehet „jó” az Állam? Az Állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között a legmegfelelőbb módon szolgálja. A „Jó Állam” a hatósági eljárások oldaláról azt az igényt jeleníti meg, hogy a magyar közigazgatás a racionális, következetes szabályozási háttér által megalapozottan, szakértelemmel és elhivatottsággal dolgozó tisztviselők segítségével álljon az ügyfelek rendelkezésére.

E célok megvalósításának egyik kulcsa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – közismert rövidítéssel a Ket. – a hatósági eljárások kódexe, amelyet naponta több ezer hatósági ügyben alkalmaznak, legyen az például okmányirodai, földhivatali vagy építési ügy. Miután ez az a jogszabály, amellyel minden magyar állampolgár előbb-utóbb találkozik, amelynek egyes rendelkezései kihatnak ügyintézéseinkre, a Ket. szabályai, illetve azok mindennapi érvényesülése meghatározó jelentőségűek a közigazgatás helyes működése és jó megítélése szempontjából.

Jelen honlap célja olyan fórum biztosítása, amely teret ad a Ket. alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb hírek, információk megosztásának, ahol bárki felteheti a közigazgatás eljárásával kapcsolatos kérdéseit, megfogalmazhatja kritikai észrevételeit, javaslatait, és ahol egyúttal elérhető, megismerhető az egyes fogós jogi és szakmai kérdésekkel kapcsolatos minisztériumi álláspont is.

A közigazgatás megújításának legfőbb célja maga az ügyfél elégedettsége, az ügyfélbarát ügyintézés megteremtése, ezért véleménye, észrevétele és javaslata fontos számunkra.

Remélem, hogy a honlap a fent idézett céloknak megfelelően hasznos információt és jól kezelhető útmutatást tartalmaz minden kedves érdeklődő, jogkereső állampolgár és hatósági ügyintéző számára.


Dr. Molnár Zoltán

közigazgatási államtitkár

Igazságügyi Minisztérium